Bokmässan 2012! Seminarier del 17, torsdag 16.00

Seminarieprogrammet finns i sin helhet här.

= Jag lär inte finnas där
BB = Nja, men om jag är trött och sliten och har ont i fötterna kan det ju vara skönt att sitta en liten stund …
BBB =Inte helt omöjligt om inte något mer intressant dyker upp.
BBBB = Vill se!
BBBBB = SKA SE!

16.00–16.20
Björn Ranelid, Metta Fjelkner
Vackra tankar, kloka ord
en aforism eller en metafor kan värma hjärtan, öppna dörrar, övertyga hjärnor och kittla sinnen. Nu har sveriges lärare fått formulera sina bästa sentenser, samlade i denna nyutkomna bok. med­ verkande: Björn Ranelid, Metta Fjelkner, ord­ förande i Lärarnas riksförbund, samt vinnaren i tävlingen ”Vackra tankar, kloka ord”.
moderator: Karl Beijbom, förläggare.
Arr Lärarnas riksförbund och beijbom books

BBB

16.00–16.45
Ann-Cathrine Jungar, Lena Wängnerud, David Karlsson
Vågmästare i verkligheten Svenska och nordiska exempel
september 2012: två år kvar till valet, halvtid för re­geringen. I valet 2010 blev tungan på vågen åter ett aktuellt begrepp i svensk politik. Hur har vågskålar­ na rört sig under första halvlek? Vilket politiskt ge­ nomslag har ”balanspartiet” sverigedemokraterna fått? Och hur är situationen i våra grannländer med motsvarande partier, som Dansk Folkeparti och sannfinländarna? statsvetarna Ann-Cathrine Jungar och Lena Wängnerud samt kommunfors­ karen David Karlsson diskuterar extrempartier, mittenpartier och maktbalans. Utgångspunkten är riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok, Tungan på vågen. Vågmästare och balanspartier. moderator: Sharon Jåma, journalist.
Arr riksbankens jubileumsfond och makadam förlag

B

16.00–16.45
Eija Hetekivi Olsson, Christer Mattsson
Hur överlever man en uppväxt?
Eija Hetekivi Olssons debutbok Ingenbarnsland är en inifrånskildring av miljöer som många inte känner till, Göteborgsförorterna Gårdsten och bergsjön på 1980­talet. Det är samtidigt en stark roman om att växa upp med drömmar om att bli statsminister eller hjärnkirurg i stället för trapp­städare. tillsammans med författaren och läraren Christer Mattsson samtalar hon om uppväxtför­ hållanden och barns rättigheter. samtalsledare: Kattis Ahlström, generalsekreterare, brIs.
Arr Norstedts

BBB (Den här romanen har fått mycket bra kritik, känner att jag borde läsa den … 🙂 )

16.00–16.20
Dick Harrison
När Söderköping höll på att bli huvudstad
Under medeltiden var söderköping en av rikets viktigaste städer. Genom att fokusera på dess uppgång och blomstring från vikingatid fram till Gustav Vasas maktövertagande skildrar Dick Harrison i En medeltida storstad medeltiden och sveri­ ges bildande ur ett mikroperspektiv.
Arr Norstedts

16.00–16.45
Jan Nolin, Mathias Klang, Susanne Hamilton, Pelle Snickars
Sociala medier och bokens framtid
Läsande har länge varit en solitär upplevelse och lä­saren har varit ensam med textupplevelsen – kom­munikation sker efter läsandet. De senaste årens teknikutveckling håller på att radikalt förändra lä­sandets former. Genom läsplattor och sociala me­dier kan läsaren sprida sin upplevelse och uppleva andras upplevelser av texten medan hon läser. bib­liotekens uppgifter förändras – hur kommer boken, läsandet och läsupplevelsen att förändras genom de nya ”bokteknikerna”? Jan Nolin och Mathias Klang från Högskolan i borås, Susanne Hamilton, bokförlaget Langenskiöld, och Pelle Snickars, Kungliga biblioteket, resonerar kring hur läsplattor och sociala medier förändrar vårt förhållande till text och förändrar i läsandet, författandet, lånandet, ägandet, förläggandet av det litterära skapandet.
Arr bHs Högskolan i borås

BBB

16.00–16.45
Åsa Sandell, Niklas Krog, Johan Unenge
Idrott och läsning – en lyckad allians?
Flera framgångsrika idrottsledare har använt sig av skönlitteratur för att förbättra sina idrottares resultat. Hur kan läsningen stärka idrottsliga pre­stationer? blir man verkligen bättre på planen av att jäsa i läsfåtöljen? Det tror i alla fall basketför­bundet, som har inlett ett samarbete med bon­ nierförlagen för att främja läsning bland sina unga medlemmar. Genom satsningen ”Läs spelet” täv­lar klubbar i hela landet i både läsning och basket. Åsa Sandell, kulturjournalist och f d proffsbox­ are, samtalar med Niklas Krog, aktuell med ung­domsboken Turk och Timotej och f d basketspelare på elitnivå, och Johan Unenge, läsambassadör.
Arr bonnier Carlsen

BB

16.00–16.20
Johan Althoff, Robert Nyberg Språkets värld
Följ med till språkets källflöden.
Där betydelser uppstår i oss och blir till ord och berättelser. Hur går det till? Hur är det möjligt? en gräddtårta ba­kad av sinnliga minnen ger intressanta svar. Johan Althoff och Robert Nyberg, aktuella med boken Språkets värld, visar vägen till nya pedagogiska möjligheter.
Arr Alfabeta bokförlag

B

16.00–16.20
Lina Arvidsson, Jenny Jägerfeld
Humor i ungdomslitteraturen
Debutanten Lina Arvidsson, aktuell med ung­domsromanen Det borde finnas regler, och förfat­taren Jenny Jägerfeld, som bland annat belönats med Augustpriset för Här ligger jag och blöder, samtalar om humor i ungdomslitteraturen. Och om poetry slam, feminism, kropp och vänskap.
Arr Gilla böcker

BBB

16.00–17.30
Kulturpolitik – ett verktyg för mångfald och identitet i Norden?
Hur kan kulturpolitiken anpassas så att den främjar integration och delaktighet? Hur arbetar till exem­pel teatrar och museer konkret för att attrahera nya grupper av besökare? Hur får vi fler nya röster i litteraturen? Hur kan samarbetet stärkas mellan aktörer från den ideella sektorn och det professio­nella kulturlivet? Liksom alla andra identiteter är också den nordiska identiteten i grunden mång­faldig och komplex. Det är vi nordbor gemen­ samt som ska definiera nya gemenskaper och identiteter. medverkande: Kimmo Sasi, finländsk riksdagsledamot och president i Nordiska rådet, Bertel Haarder, ledamot i danska Folketinget och medlem av Nordiska rådets presidium, Árni Þór Sigurðsson, ledamot i isländska Alltinget, Ibrahim Baylan, svensk riksdagsledamot, Sha- bana Rehman, norsk skådespelare, författare och debattör, Peter Duelund, lektor i modern kultur på Köpenhamns Universitet, och Mikael Jalving, dansk författare och debattör.
språk: skandinaviska
Arr Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet i samarbete med Voksenåsen

BB

16.00–16.45
Ruta Sepetys, Vytautas V. Landsbergis, Kristian Gerner
Röster från ett nedtystat förflutet Om Litauen under Sovjets förtryck
Undan för undan nås Västeuropas läsare av berät­telser om den skräck och dramatik som folken i Östeuropa upplevde under kommunismens förtryck. bara under de senaste åren har flera sådana redogörelser getts ut i sverige, men det finns fort­farande mycket kvar att berätta om det som hän­de i Litauen. Ruta Sepetys, författare till romanen Strimmor av hopp, som handlar om deportationer till sibirien, och förre presidenten Vytautas V. Landsbergis, barnboksförfattare, dokumentärfil­mare och dramatiker, berättar om sina personliga erfarenheter och hur de har hanterat sin starka längtan efter att berätta sin historia, i samtal med Kristian Gerner, professor i historia.
moderator: Jonas Öhman, filmare och översät­ tare av Skogsbröder, en memoarbok om det väp­ nade motståndet mot sovjet i Litauen på 1940­ och 50­talen.
språk: engelska
Arr the International Cultural programme Centre / Lithuanian Literature projects och b. Wahlströms

BB

16.00–16.45
Elisabet Nihlfors, Anna Ekström, Per-Arne Andersson
Lärarens dubbla uppdrag – enligt den nya skollagen
Lärare ska inte bara undervisa enligt beprövade metoder, de ska som tjänstemän också se till att politikernas beslut genomförs i praktiken. För att klara detta dubbla uppdrag behöver lärare dels kunskap om skolans styrning, dels samverka med kolleger, rektor och övrig skolledning. Ju mer man som lärare vet om skollagen, desto mer kan man påverka. Elisabet Nihlfors är forskare vid Uppsala universitet och har tidigare varit verksam som lä­ rare, skolchef och rektorsutbildare. Hon samtalar med skolverkets generaldirektör Anna Ekström och Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad på sKL, sveriges kommuner och landsting.
moderator: Björn Linnell, senior advisor, Natur & Kultur.
Arr Natur & Kultur

B

16.30–16.50
Jessica Hardiman, Charlotte Berglin
Därför behöver vi sagor
Valentin: Den magiska drycken är en nyutkommen illustrerad barnbok men också en klassisk saga. Jessica Hardiman diskuterar tillsammans med filmaren Charlotte Berglin sagor som fenomen och varför det finns ett behov av dem.
Arr Hoi Förlag

B

16.30–16.50
Georg Klein, Per Magnus Johansson
Att ta emot den andre Om uteslutning
Hur ser det historiska ursprunget till antisemit­ismen och främlingsfientligheten ut? Hur ska vi förstå dagens framväxande fientlighet gentemot det annorlunda, främlingen och det som avviker? ett samtal mellan Georg Klein, professor i tumör­biologi och författare, och Per Magnus Johansson, docent i idé­ och lärdomshistoria vid Göte­borgs universitet och psykoanalytiker.
Arr Freudianska Föreningen

B

16.30–16.50
Management by Glädje
Varför riskerar den som läser många böcker om ledarskap att bli en sämre chef? Vilka lärdomar om ledarskap förenar filosofen Arne Naess, pippi Långstrump och en flock schimpanser? Pontus Bodelsson, författare till Management by Glädje, beskriver en inspirerande ledarstil som ökar effek­tiviteten genom lust och mening.
Arr Liber

B

Detta inlägg publicerades i Bokmässa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s