Bokmässan 2012! Seminarier fredag 13.00-15.00

13.00–13.20
Johannes Rudberg, Johan Svedjedal
Svensk skönlitteratur i världen
Vilka är de mest översatta författarna och genrerna?
Vilken är Sveriges plats i världslitteraturen?
Litteraturprofessor Johan Svedjedal och KB:s
Johannes Rudberg diskuterar Suecana – utomlands
utgiven litteratur med svensk anknytning –
ett viktigt material för litteraturforskningen.
Arr Kungl. biblioteket

B

13.00–13.45
Hemslöjden – om hållbarhet och miljö
Medverkande: John-Michael Ekeblad, designstrateg
och formgivare baserad dels i New York,
där han gör möbler av rivningsmaterial från Manhattans
skyskrapor och dels i Guyanas regnskogar
där han tillsammans med lokalbefolkningen
gör möbler av lianer, Anneli Palmsköld, fil dr i
etnologi, programansvarig för Ledarskap i slöjd
och kulturhantverk, Institutionen för kulturvård
Göteborgs universitet, Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent
och aktiv på bloggen Slöjd håller,
Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö,
Konsumentföreningen Stockholm, och Maria
Westerberg alias Vildhjärta, pinnplockerska och
sagomakerska i de värmländska skogarna.
Moderator: John Chrispinsson, journalist.
Arr Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund i samarbete
med Nämnden för hemslöjdsfrågor, Föreningen Sveriges
Hemslöjdskonsulenter och Studieförbundet Vuxenskolan samt
Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet och Konsumentföreningen
Stockholm

B

13.00–13.45
Linn Ullmann
Familjedrama och mänsklig komedi
Jon Dreyers liv går i bitar. Hans stora litterära livsprojekt
har gått i stå, han är konsekvent och smärtsamt
otrogen mot sin fru Siri, och deras dotter är
våldsam och oregerlig. Samtidigt försöker Siri
förhålla sig till en mor som börjat supa igen efter
tjugo års nykterhet. Så försvinner barnflickan Mille
utan ett spår, och ovissheten om vad som hänt
bultar som ett mörkt hjärta i familjen Dreyers liv.
Linn Ullmanns böcker utspelar sig i gränslandet
mellan familjedrama och mänsklig komedi, och
nya romanen Det dyrbara har tagit norska läsare
och kritiker med storm. I samtal med Stephen
Farran-Lee, förläggare.

B

13.00–13.45
Misha Jaksic, Cecila Uddén, Mohammad Fazlhashemi, Hinda Talal
Arabisk vår för kristna och kvinnor?
De kristna kyrkorna har varit en självklar del av
Mellanöstern sedan religionens begynnelse. I dag
är de kristna en utsatt och minskande minoritet i
länder som Irak, Syrien och Egypten. Hur går det
att förstå och hur kan världen motverka de förföljelser
som pågår? Hur blir framtiden för kvinnor
när salafister och andra konservativa grupper får
ökad makt? Ett samtal mellan Misha Jaksic, präst
och ortodox samordnare Sveriges Kristna Råd,
Cecilia Uddén, Sveriges Radios korrespondent i
Mellanöstern, Mohammad Fazlhashemi, professor
i idéhistoria, Hinda Talal, ordförande Svenska
Muslimer för Fred och Rättvisa, SM FR, Göteborg.
Samtalsledare: Anders Mellbourn, chefredaktör,
Tidningen Sändaren.
Arr Studieförbundet Bilda, Se människan/Svenska kyrkan och
tidningen Sändaren

B

13.00–13.45
Christos Tsiolkas
Vad betyder en örfil?
Grillfesten i Melbourneförorten spårar ur när en av
männen i sällskapet ger en bråkig treåring, som
inte är hans barn, en örfil. Ett gräl startar som delar
hela umgängeskretsen i två läger: de som tycker
att han begått ett grovt övergrepp och de som
tycker att incidenten var en bagatell. Vänskap
sätts på prov och familjelojaliteter ställs mot moral
och principer. Australiern Christos Tsiolkas har
med sin bästsäljare Örfilen, som nominerades till
Booker-priset 2010 och som även blivit en framgångsrik
teveserie i hemlandet, skapat en färgstark
fresk över det australiensiska samhället med
alla dess inneboende motsättningar. Tsiolkas i ett
samtal med journalisten Kattis Ahlström om moraliskt
rätt och fel och allt däremellan.
Språk: engelska
Arr Leopard Förlag

BBB

13.00–13.20
Eugène
Kan humor bota tandvärk?
Med humor och värme skildrar schweizaren
Eugène smärtsamma upplevelser i sin självbiografiska
bok La vallée de la jeunesse [Ungdomens
dal]. Kan skrivande och läsande hjälpa oss att
bearbeta svåra upplevelser? Författaren samtalar
om litteraturens helande kraft med Françoise
Sule, universitetsadjunkt i franska.
Språk: svenska med tolkning för Eugène
Arr Schweiziska Ambassaden

B

13.00–13.45
Skolbibliotek i Norden
Vad förenar, vad skiljer dem åt?
Sveriges nya skollag trädde i kraft 1 juli 2011 och
vi står inför uppgiften att ”alla elever ska ha tillgång
till skolbibliotek”. Lagen är viktig och ett steg
framåt, men löser inte omedelbart alla praktiska
åtgärder och insatser som behövs i elevernas skolvardag.
Hur har våra nordiska grannländer valt att
lösa kraven på elevernas tillgång till skolbibliotek?
Kan deras erfarenheter och insatser vägleda och
inspirera? Ett samtal om skolbiblioteken i Norden
mellan: Britta Vejen, lektor vid Professionshøjskolen
UCC, Köpenhamn, Niels Damgaard, redaktör
för nordisk NING for skolbibliotek, Carola
Sjöblom, årets skolbibliotekarie i Finland 2012,
Helle Barrett, skolbibliotekssamordnare, Centrum
för Pedagogisk Inspiration, Christina Green,
ordförande Nordisk Skolbiblioteksförening.
Moderator: Fredrik Ernerot, skolbiblioteksutvecklare
i Västra Göteborg.
Språk: skandinaviska
Arr Nationella skolbiblioteksgruppen

B

13.00–13.45
Lennart Hellsing, Lotta Kühlhorn, Inger Sandberg,
Susanna Hellsing
Retrospektiv över bilderboken
Från 1950-talet och framåt
Vad har varit typiskt för bilderböckerna under tidigare
decennier? Hur påverkade samhällsutvecklingen
innehållet i bilderböckerna och hur förändrades
formspråket? Vilka var trendsättarna och
vilka verk lever kvar lika starkt i dag? Bilderboksskaparna
Lennart Hellsing, Inger Sandberg, Lotta
Kühlhorn och Susanna Hellsing i ett samtal om
bilderböcker, inspirerat av serien Bilderboksretro,
en visuell och beskrivande odyssé över bilderbokens
utveckling.
Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist.
Arr Rabén & Sjögren

B

13.00–13.20
Sofie Krantz, Karina Petersson
När känslan av delaktighet stiger ökar
skolprestationerna
Sofie Krantz och Karina Petersson, doktorander
i sociologi, talar om vikten av att gymnasieundervisningen
känns meningsfull och intressant och
om betydelsen av att som elev kunna få känna
sig såväl delaktig som respekterad av lärare och
andra elever.
Arr Linnéuniversitetet, ämnet Sociologi

B

13.00–13.20
Bure Holmbäck, Elena Balzamo
Vår tids Hjalmar Söderberg
Vad betyder Hjalmar Söderberg? Hur influerar
han dagens svenska författare? Vad gör honom
aktuell? Och vad kommer nyutgivningen av
Hjalmar Söderbergs samlade verk att ha för betydelse
för vår bild av honom? Söderberg-kännarna
Bure Holmbäck och Elena Balzamo diskuterar.
Arr Bokförlaget Lind & Co och Söderbergsällskapet

B

13.00–13.45
John Boyne, Éilís Ní Dhuibhne, Siobhán Parkinson
Inte bara barnsagor
”Jag vill inte skriva för vuxna. Jag vill skriva för läsare
som kan utföra underverk”, skrev Astrid Lindgren
en gång. De prisbelönta irländska författarna John
Boyne, Éilís Ní Dhuibhne ochSiobhán Parkinson
– den sistnämnda var nominerad till just årets Astrid
Lindgren-pris – delar den målsättningen. Deras romaner
tilltalar fantasin hos dagens ”underverkare”
men likt Lindgrens böcker tar de också upp viktiga
frågor. Vare sig det handlar om Förintelsen eller den
irländska hungersnöden har Boyne, Ní Dhuibhne
och Parkinson ofta valt att låta sina historier utspela
sig i mörka sammanhang, medvetna om att, som
EB White uttryckte det, man måste höja nivån när
man skriver för barn; ”de är den mest skarpsynta
målgruppen.” I ett samtal med journalisten Lotta
Olsson begrundar de vad som gör deras romaner
för unga läsare till mycket mer än enkla barnsagor.
Språk: engelska
Arr Ireland Literature Exchange RÖSTER FRÅN IRLAND

B

13.30
13.30–13.50
Yvonne Hirdman, Dick Harrison
Om folkhemmets tid
Yvonne Hirdman samtalar med Dick Harrison
om åren då den svenska arbetarrörelsen blev starkast
i världen, då livslängden, semesterdagarna
och lönerna bara ökade. Den sjunde delen av Norstedts
Sveriges historia spänner över åren 1920–65.
Arr Norstedts

B

13.30–13.50
Fredrik Alm
Orättvisa betyg blir rättvisare betygsättning
Lärares erfarenheter av att själva bli betygsatta
ger ny kunskap om svårigheter med att bedöma
elevers arbete. Fredrik Alm, forskare och lärarutbildare
vid Linköpings universitet, visar i sin
forskning på fyra faktorer som bidrar till rättvisare
betygsättning.
Arr Linköpings universitet

B

13.30–13.50
Emmy Abrahamson, Ida Pyk
Ung, fri och full av drömmar
Emmy Abrahamson och Ida Pyk har skrivit varsin
träffsäker berättelse om livet som ung svensk tjej
i Europas verkliga metropoler – London och Paris.
Kärlek och vänskap sätts på prov och längtan efter
att bli vuxen är en ständig drivkraft.
Moderator: Marie Augustsson, förläggare.
Arr Rabén & Sjögren

BB

13.30–13.50
Mattias Hagberg, Mikela Lundahl
Kroppar bortom normen
Mattias Hagberg, aktuell med romanen Rekviem för
en vanskapt, och Mikela Lundahl, idéhistoriker och
författare till flera böcker om postkolonialism och
rasism, samtalar om hur föreställningar om kroppslig
normalitet hänger samman med makt och förtryck.
Arr Bokförlaget Atlas

B

14.00
14.00–14.45
Martin Strand Håkan Lennerstad, Ann-Louise Ljungblad,
Anders Palm
Hur blir man matematisk?
Hur skapar vi en tillgänglig och likvärdig matematikundervisning,
samtidigt som eleverna når bättre
resultat? Hur kan Sverige erövra en topplacering
bland OECD-länderna i PISA-rankningen? Handlar
det om styrning och ledning både i klassrummet
och i skolan? Detta diskuterar författarna och forskarna
Håkan Lennerstad och Ann-Louise Ljungblad,
Martin Strand, rektor i Landskrona kommun,
samt Skolverkets undervisningsråd Anders
Palm. Under seminariet presenteras också resultat och erfarenheter
från SKL:s pågående matematiksatsning,
vars målsättning är att förbättra matematikundervisningen
och därmed elevernas resultat.
Moderator: Anna Maria Thunman, förläggare.
Arr Liber och Sveriges Kommuner och Landsting

B

14.00–14.45
Norman Manea, Emine Sevgi Özdamar, Aleksander Motturi
Den nya lekparken
Västvärlden har de senaste årtiondena blivit som
ett Disneyland av landskap ur olika, helt skilda berättelser
och världar. Det talas mycket om behovet
av integration, men för att gå på svensk skola i Spanien
eller för att ha alla världens kök i Skandinavien
krävs det att de som flyttar till ett annat land tar
med sina rötter och varsamt omplanterar dem
mitt i den nya kulturen. Vilket de flesta också gör.
Den rumänske författaren Norman Manea, den
turkisk-tyske författaren Emine Sevgi Özdamar
och den svenske författaren Aleksander Motturi
samtalar med journalisten Rakel Chukri om vilken
betydelse dessa ständiga möten mellan olika
språk, idéer och kulturer har för litteraturen.
Språk: engelska
Arr Goethe-Institut Schweden, Rumänska kulturinstitutet,
Rámus, 2244 och Norstedts

BB

14.00–14.45
Hans-Ingvar Roth, Lena Einhorn, Antje Jackelén
Är religion en mänsklig rättighet?
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet
och religionsfrihet.” Med de orden inleds artikel 18,
”Religionsfrihetsartikeln”, i FN:s allmänna förklaring
om mänskliga rättigheter. Det är också utgångspunkten
för Hans-Ingvar Roths bok Är religionen
en mänsklig rättighet? Men vilken plats har religionen
i ett modernt samhälle? Hans-Ingvar Roth,
professor i pedagogik, författaren Lena Einhorn
och biskop Antje Jackelén diskuterar en fråga
som allt oftare ställs på sin spets och som särskilt
bränner till när det gäller barn och religion. Samtalet
leds av Brita Häll, journalist Kyrkans Tidning.
Arr Norstedts, Se Människan/Svenska kyrkan och Kyrkans Tidning

B

14.00–14.20
Sofia Ask
Få syn på språket i skolans svenskämne
I grundskolans åk 7–9 och gymnasieskolan ska
svenska språket och litteraturstudier förenas i
ämnet svenska. Sofia Ask, lektor i svenska språket
på Linnéuniversitetet, diskuterar möjliga vägar att
lyfta fram just språkdelen.
Arr Studentlitteratur

14.00–14.20
P C Jersild
Reine Larsson är tillbaka
En höstdag ringer det på författarens dörr. Utanför
står en ung man i 25-årsåldern och presenterar sig
som Reine Larsson. Tio år gammal var samme Reine
huvudperson i romanen Barnens Ö. Det är upptakten
till P C Jersilds nya roman Ypsilon, där författaren
inleder ett sökande efter andra romanpersoner.
Arr Albert Bonniers Förlag

B

14.00–14.45
Per Wästberg
Delar av ett liv
Resor i världen och möten med inflytelserika människor
har präglat en stor del av författaren och akademiledamoten
Per Wästbergs liv. Nelson Mandela,
Polens diktator Wojciech Jaruzelski, Günter Grass,
Arthur Miller, Nadine Gordimer och Robert Mugabe
är alla personer som har funnits utmed vägen. I sin
fjärde, fristående memoarbok Ute i livet, om åren
1980–94, ger oss Wästberg en utvecklingshistoria,
en tidskrönika och ett generationsporträtt.
Samtalspartner: Agneta Pleijel, författare.
Arr Wahlström & Widstrand

BBB

14.00–14.45
Hur får man en ko att dyka?
Ledtrådar till Sven Nordqvists värld
Sven Nordqvist har en alldeles särskild förmåga att
skapa en illusion av närhet. Miljöerna blir verkliga
platser där det bor människor och djur som läsaren
kan besöka som sina vänner. Hur jobbar han fram
sina världar? Vad driver honom när han gör en ny
Pettsonbok, den första på 11 år? I Sven Nordqvists
breda palett ryms också faktaböcker, som genom
humor och precision öppnar nya kunskapsdörrar.
Kärlek till hantverket och blick för verkligheten
gör det möjligt. Var kommer den kärleken ifrån?
Och hur får man en ko att gunga och dyka sådär
självklart? Lennart Eng, ordförande i föreningen
Svenska Tecknare, samtalar med Sven Nordqvist
om drivkrafter och inspirationskällor i arbetet.
Arr Bokförlaget Opal

BB

14.00–14.45
Lene Kaaberbøl, Maria Turtschaninoff, Sara Bergmark Elfgren,
Mats Strandberg
Trovärdiga fantasier
Hur viktigt är trovärdighet för en fantasyförfattare?
Danska Lene Kaaberbøl, finländska Maria
Turtschaninoff och svenska författarparet Sara
Bergmark Elfgren och Mats Strandberg går alla
bortom naturens lagar i sina böcker, men låter ofta
sina karaktärer stå fast förankrade i den verkliga världen.
Kaaberbøls Vildhäxa-serie andas natur, magi,
trolldom och mystik men skildrar också tolvåriga Claras
liv med skola och kompisar i den vanliga världen. I
Turtschaninoffs Anaché förlorar en ung nomadflicka
dem hon älskar och tvingas bli en annan för att
överleva. I Eld, andra delen i Bergmark Elfgren och
Strandbergs trilogi som började med Cirkeln, fortsätter
kampen i Engelsfors och tonårshäxorna påminns
återigen om att magi inte kan lindra olycklig kärlek.
Moderator: Johanna Lindbäck, journalist.
Språk: skandinaviska
Arr Rabén & Sjögren, Schildts & Söderströms
och Nordlit i samarbete med
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet

BBB

14.00–14.20
Ingrid Olsson
Unga livsöden i kortformat
Ingrid Olsson samtalar med förläggare Ada
Wester om sina nyutkomna böcker Blink, blink
med stjärnan och Önska bort, önska nytt. Två samlingar
korta texter som på några få sidor skildrar
hela livsöden och sätter ord på såväl det lilla som
det allra största. En bok för barn och en för unga.
Eller en bok om barn och en om unga?
Arr Gilla Böcker

BBB

14.00–14.20
Jonas Cramby, Henrik Francke
Maten och mansrollen
Skådespelare lagar egenjagat vilt i teve, innerstadsmän
bygger kokgropar i skogen och riktiga
män bakar eget surdegsbröd. Varför är just maten
så identitetsbyggande för den svenske mannen?
Matbloggaren Jonas Cramby och matskribenten
Henrik Francke i ett samtal med Jenny
Damberg,mjournalist.
Arr Natur & Kultur

BB

14.00–14.20
Benny Marcel, Mikael Wahldén
Tillgängligt kulturliv
Hur kan kulturområdets olika aktörer gå vidare för att
uppnå regeringens mål i strategin för funktionshinderpolitiken?
Benny Marcel, Kulturrådet, berättar
hur myndigheten arbetar för att stödja, samordna
och driva på arbetet med att öka tillgängligheten till
kultursektorn. Mikael Wahldén, Myndigheten för
handikappolitisk samordning, Handisam, informerar
om regeringens strategi inom funktionshinderspolitiken.
Arr Kulturrådet

B

14.30
14.30–14.50
Monika Fagerholm, Martin Johnson
Havet är verkligheten
I fyra lyriska essäer beskriver Monika Fagerholm
och Martin Johnson havet genom historiska,
litterära, miljövetenskapliga och journalistiska
glasögon. Göran Sonnevi, Inger Alfvén, Tomas och
Monica Tranströmer seglar förbi och tillsammans
blir det något djupt personligt, där fakta blandas
med fiktion.
Moderator: Marianne Bargum, förläggare.
Arr Schildts & Söderströms

BB

14.30–14.50
Christina Wahldén
Ingen du känner?
Om att bli bortgift mot sin vilja
Alltför många ungdomar är oroliga för att bli bortgifta
mot sin vilja. Att inte få välja sitt eget liv. I
Ingen du känner visar Christina Wahldén vad ett
tvångsäktenskap kan innebära och skildrar många
flickors och pojkars verklighet.
Samtalspartner: Cecilia Nilson, förläggare.
Arr Rabén & Sjögren

BBB

14.30–14.50
Jonas Lidheimer
Serier i undervisning
Kan serier vara ett recept mot den kraftigt försämrade
läsförståelsen bland barn och ungdomar?
Kan serier väcka läslust, tjäna som en inkörsport
till litteraturen och kanske till och med användas i
skolundervisningen? Jonas Lidheimer är projektledare
för Kalle Anka & C:o.
Arr Egmont Kärnan

BB

14.30–14.50
Sara Kadefors
Kast med liten kniv
Som tonåring är Jonas inblandad i en olycka som
kommer att prägla honom för resten av livet. Ingen
såg, ingen förstod hur det påverkade honom. Sara
Kadefors Kast med liten kniv är en roman om att försöka
bli en bra människa trots mörka hemligheter.
Arr Piratförlaget

BBB

Detta inlägg publicerades i Bokmässa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s